АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Ђурђевић Милана
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада: Клинички и патоанатомски налаз акутних маститиса Крава
Ментор: проф. др Миодраг Радиновић
Преузми :  Клинички и патоанатомски налаз акутних маститиса Крава

Керкез Ђорђе
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада: Појава хиперкератозе на папилама вимена крава
Ментор: роф. др Ивана Давидов
Преузми :  Појава хиперкератозе на папилама вимена крава

Нинков Никола
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Утицај фолијарне примене калијумових ђубрива на принос и квалитет плода шљиве
Ментор: Доц. др Ранко Чабиловски
Преузми :  Утицај фолијарне примене калијумових ђубрива на принос и квалитет плода шљиве

Павлис Мирослав
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада: Постморталне промене на јетри свиња
Ментор: проф. др Ивана Давидов
Преузми :  Постморталне промене на јетри свиња

Самарџић Светозар
Студијски програм: Гајење њивских биљака
Тема МАСТЕР рада: Утицај начина наводњавања на производњу црног лука у агроеколошким условима Војводине
Ментор: Проф. др Боривој Пејић
Преузми :  Утицај начина наводњавања на производњу црног лука у агроеколошким условима Војводине

Категорија: 
Serbian