АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

Вујић Бојан
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада: Серопреваленција инфекција свиња изазваних цирковирусом тип-2 на подручју Војводине
Ментор: Доц. др Огњен Стеванчевић
Преузми :  Серопреваленција инфекција свиња изазваних цирковирусом тип-2 на подручју Војводине

Дудаш Јелена
Студијски програм: Хортикултура
Тема МАСТЕР рада: Ревитализација старог парка у Темерину
Ментор: Доц. др Емина Младеновић
Преузми :  Ревитализација старог парка у Темерину

Кордић Мирјана
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Адаптабилност и варијабилност дендрофлоре новосадске плаже Штранд
Ментор: Доц. др. Љубојевић Мирјана
Преузми :  Адаптабилност и варијабилност дендрофлоре новосадске плаже Штранд

Милићевић Моња
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Компатибилност инсектицида, фунгицида и ђубрива у зависности од квалитета воде
Ментор: Проф. др Славица Вуковић
Преузми :  Компатибилност инсектицида, фунгицида и ђубрива у зависности од квалитета воде

Петра Мејић
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Утицај атоксикогеног соја aspergillus flavus (Mytoolboxaf01) на проузроковаче фузариозне трулежи плода Јабуке
Ментор: Доц. др Мила Граховац
Преузми :  Утицај атоксикогеног соја aspergillus flavus (Mytoolboxaf01) на проузроковаче фузариозне трулежи плода Јабуке

Панић Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Ефeкти bacillussp. на проузроковаче горке трулежи јабуке
Ментор: Доц. др Мила Граховац
Преузми :  Ефeкти bacillussp. на проузроковаче горке трулежи јабуке

Смиљић Данијела
Студијски програм: Хортикултура
Тема МАСТЕР рада: Ревитализација карађорђевог парка у зрењанину
Ментор: доц. др Емина Младеновић
Преузми :  Ревитализација карађорђевог парка у зрењанину

Ћук Немања
Студијски програм: Генетика, опемењивање биљака и семенарство
Тема МАСТЕР рада: Фенотипска варијабилност инбред линија сунцокрета
Ментор: доц. др Велимир Младенов
Преузми :  Фенотипска варијабилност инбред линија сунцокрета

Категорија: 
Serbian