АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

Апатовић Андреа
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Основна обележја производње вина: Путеви вина у Војводини
Ментор: Проф. др Душан Милић
Преузми :  Основна обележја производње вина: Путеви вина у Војводини

Бошковић Драгана
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Одређивање вредности полу-века разградње инсектицида хлорантранилипрола у бресквама
Ментор: доц. др Драгана Шуњка
Преузми :  Одређивање вредности полу-века разградње инсектицида хлорантранилипрола у бресквама

Давид Габриела
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Примена зелених зидова на зградама у Зрењанину
Ментор: Проф. др Ксенија Хиел
Преузми :  Примена зелених зидова на зградама у Зрењанину

Илић Милица
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Квалитет вода Војводине са аспекта наводњавања
Ментор: Доц. др Милица Вранешевић
Преузми :  Квалитет вода Војводине са аспекта наводњавања

Крсмановић Слободан
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Mониторинг проузроковача трулежи ускладиштених плодова јабуке
Ментор: Проф. др Вера Стојшин
Преузми :  Mониторинг проузроковача трулежи ускладиштених плодова јабуке

Милићевић Данијела
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Утврђивање инвестиционе вредности погона у производњи лековитих напитак а
Ментор: Проф. др Душан Милић
Преузми :  Утврђивање инвестиционе вредности погона у производњи лековитих напитака

Гашко Јарослав
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Утицај начина исхране бизона у завршној фази на квалитет меса
Ментор: проф. др. Милош Беуковић
Преузми :  Утицај начина исхране бизона у завршној фази на квалитет меса

Молнар-Габор Тимеа
Студијски програм: Хортикултура
Тема МАСТЕР рада: Ревитализација дечијег игралишта на лиману Iv у Новом Саду
Ментор: Доц. др Емина Младеновић
Преузми :  Ревитализација дечијег игралишта на лиману Iv у Новом Саду

Мартина Буљовчић
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Микотоксигени проузроковачи фузариозне трулежи плода јабуке
Ментор: доц. др Мила Граховац
Преузми :  Микотоксигени проузроковачи фузариозне трулежи плода јабуке

Лоц Марта
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке
Ментор: доц. др Мила Граховац
Преузми :  Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке

Категорија: 
Serbian