АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

Бијелић Јелена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Селекција слабобујних подлога за трешњу и вишњу
Ментор: проф. др Владислав Огњанов
Преузми :  Селекција слабобујних подлога за трешњу и вишњу

Дубљевић Јована
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Селекција подлога за кајсију
Ментор: проф. др Владислав Огњанов
Преузми :  Селекција подлога за кајсију

Дунђерски Душан
Студијски програм: Гајење њивских биљака- Гајење ратарских биљака
Тема МАСТЕР рада: Утицај заоравања жетвених остатака и растућих доза азота на принос кукуруза
Ментор: Проф. др Драгана Латковић
Преузми :  Утицај заоравања жетвених остатака и растућих доза азота на принос кукуруза

Демоњић Невена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Примена етарског уља дивљег оригана на плодовима трешње и вишње након бербе
Ментор: Доц. др Бисерка Милић
Преузми :  Примена етарског уља дивљег оригана на плодовима трешње и вишње након бербе

Ђорђевић Милена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Примена етарског уља Origanum vulgare L. на плодовима јагоде и трешње након бербе
Ментор: Доц. др Бисерка Милић
Преузми :  Примена етарског уља Origanum vulgare L. на плодовима јагоде и трешње након бербе

Јолић Тијана
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Еколошки и хемијски статус реке златице
Ментор: Доц. др Јасна Грабић
Преузми :  Еколошки и хемијски статус реке златице

Ерак Дејан
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Економска обележја производње електричне и топлотне енергије из биогаса
Ментор: проф. др Владислав Зекић
Преузми :  Економска обележја производње електричне и топлотне енергије из биогаса

Милошчин Марија
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Организациона и економска обележја производње купине
Ментор: Проф. др Душан Милић
Преузми :  Организациона и економска обележја производње купине

Лоц Марта
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке
Ментор: Доц. др Мила Граховац
Преузми :  Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке

Падејчев Јелена
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Толерантност дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) на лисног минера (Cameraria ohridella)
Ментор: Доц. др Мирјана Љубојевић
Преузми :  Толерантност дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) на лисног минера (Cameraria ohridella)

Категорија: 
Serbian