Универзитет примењених наука „Вајенштефан-Трисдорф”, Немачка