АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Дапчевић Владимир
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Утицај земљишта на линеарност пестицида као параметра валидације
Ментор: Проф. др Војислава Бурсић
Преузми :  Утицај земљишта на линеарност пестицида као параметра валидације

Дакић Синиша
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Испитивање одабраних изолата бактерија према бакарним препаратима in vitro
Ментор: Проф. др Стеван Маширевић
Преузми :  Испитивање одабраних изолата бактерија према бакарним препаратима in vitro

Мацура Љиљана
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Фенотипски тренд производних особина Холштајн-Фризијске расе у Војводини
Ментор: Проф. др Снежана Тривуновић
Преузми :  Фенотипски тренд производних особина Холштајн-Фризијске расе у Војводини

Синобад Зоја
Студијски програм: Генетика, оплемењивање биљака и семенарство
Тема МАСТЕР рада: Фенотипски маркери приноса Шафранике (Carthamus tinctorius L.)
Ментор: Проф. др Софија Петровић
Преузми :  Фенотипски маркери приноса Шафранике (Carthamus tinctorius L.)

Категорија: 
Serbian