АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Илић Ненад
Студијски програм: Гајење њивских биљака - Гајење ратарских биљака
Тема МАСТЕР рада: Утицај момента бербе на квалитет семена инбред линија кукуруза
Ментор: Проф. др Јован Црнобарац
Преузми :  Утицај момента бербе на квалитет семена инбред линија кукуруза

Радић Јована
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пројектовање зелене површине комплекса „МоnBat“ у Инђији
Ментор: Доц. др Мирјана Љубојевић
Преузми :  Пројектовање зелене површине комплекса „МоnBat“ у Инђији

Роквић Селена
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Означавање производа у функцији унапређења конкурентности
Ментор: доц. др Наташа Вукелић
Преузми :  Означавање производа у функцији унапређења конкурентности

Церанић Јована
Студијски програм:Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Земљишна банка семена цветних површина у Сомбору
Ментор: Доц. др Бојан Константиновић
Преузми :  Земљишна банка семена цветних површина у Сомбору

Слијепчевић Јелена
Студијски програм:Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Реконструкција Трга ослобођења у центру Куле
Ментор: Проф др Ксенија Хиел
Преузми :  Реконструкција Трга ослобођења у центру Куле

Категорија: 
Serbian