АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Богић Светлана
Студијски програм: Рурални развој и агротуризам
Тема МАСТЕР рада: Креирање бренда у туризму на примеру општине Зрењанин
Ментор: Проф. др Кристина Кошић
Преузми :  Креирање бренда у туризму на примеру општине Зрењанин

Оцокољић Бранко
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Израда пројекта и подизање засада јагоде у Врбасу
Ментор: Проф.др Бранислава Голошин
Преузми :  Израда пројекта и подизање засада јагоде у Врбасу

Церанић Јована
Студијски програм:Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Земљишна банка семена цветних површина у Сомбору
Ментор: Доц. др Бојан Константиновић
Преузми :  Земљишна банка семена цветних површина у Сомбору

Категорија: 
Serbian