Пољопривредна техника

polj_teh_grb_departmana

Оснивачи Пољопривредног факултета у Новом Саду били су вођени идејом да постоји потреба за факултетом који ће бити свакодневно присутан у пољопривредној производњи. Тај главни мото оснивања био је и остао водиља кроз нашу респектабилну историју. Мада никада, па ни данас, није постојала програмска ограниченост, факултет је доминантно био усмерен у развој пољопривреде у равничарским областима Југославије, односно Србије.

Оснивање факултета временски се подудара са наглим увођењем разноврсних пољопривредних машина и остале техничке опреме у праксу. Због ове чињенице, већ у раним етапама развоја факултета, почео је развој наставног кадра и истраживачког рада у области технике. Тај тренд одржао се до данас што је резултирало бројним наставним и научним дометима.

Данашњи Департман за пољопривредну технику, као део Пољопривредног факултета у Новом Саду, носилац је наставе на традиционалном смеру Пољопривредна техника и новом смеру Биотехника и менаџмент. Настава на другим смеровима Пољопривредног факултета незамислива је без предмета из области пољопривредне технике, а ако се објективно буде увиђао њихов значај биће их све више и више. Савремени приступи у високом образовању захтевају програмску флексибилност и стална унапређења. Свесни тога, а желећи да дају свој прави допринос образовању стручњака за пољопривреду и прехрамбене технологије, наставници и сарадници Департмана за пољопривредну технику улажу труд да на прави начин одговоре савременим изазовима.

Референтност сваког факултета одмерава се и дометима у научним и развојним пројектима. Истраживања у Департману за пољопривредну технику су кроз његову дугу историју била доминантно прагматична и непосредно везана за унапређење пољопривреде и прехрамбених технологија. Ова чињеница обезбеђивала је и обезбеђује позитивно повратно дејство на образовни процес.

Департман за пољопривредну технику има следеће организационе јединице:

 • Катедра за пољопривредну технику
 • Институт за пољопривредну технику
 • Лабораторија за биодизел
 • Централна лабораторија за контролу технике за апликацију пестицида
 • Национална испитна станица за тракторе – акредитована лабораторија за погонске машине и тракторе
 • Технички центар
 • Лабораторија за механизацију у ратарству
 • Лабораторија за механизацију у повртарству
 • Лабораторија за механизацију у сточарству
 • Лабораторија за термотехнику и процесну технику
 • Лабораторија за биосистемско инжењерство

 Контакт департмана

Serbian