Сточарство

polj_stoc_grb_departmana
Департман за сточарство представља водећу установу у Војводини и респектабилну установу на територији читаве Републике Србије. Делатности департмана које су усмерене на образовни, научно-истраживачки и стручни рад имају за циљ да подстакну и унапреде сточарство, као једну од најважнијих привредних грана у нашој земљи. Тренутно на Департману ради 15 доктора наука у звању професора, 5 доктора наука у звању доцента, два магистра и више од 20 сарадника и техничког особља.

Департман за сточарство са сродним научно-истраживачким институцијама и привредним организацијама кроз истраживачке и развојне пројекте остварује сарадњу која резултира новим сазнањима, новим производима и технологијама. Департман сарађује са установама из свих држава бивше СФРЈ, као и са институцијама из земаља Европске уније, САД, Русије, и Украјине.
Поред научне, остварује се и значајна стручна сарадња са водећим фирмама које се баве сточарском производњом, као и са индивидуалним произвођачима кроз едукацију и организовање курсева и стручних предавања.

 Контакт департмана

Serbian