АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Благојевић Марко
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада:  Oцена агроеколошких услова северне бачке у производњи семена италијанског Љуља (Lolium Italicum L.) и њена економска оправданост
Ментор: Проф. др Перо Ерић
Преузми :  Oцена агроеколошких услова северне бачке у производњи семена италијанског Љуља (Lolium Italicum L.) и њена економска оправданост

Ракић Анастасија
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада:  Цветање и оплодња леске (Corylus avellana L.) у колекционом засаду
Ментор: Проф. Др др Сандра Бијелић
Преузми :  Цветање и оплодња леске (Corylus avellana L.) у колекционом засаду

Крстић Јована
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  „Утицај бакарних и биопрепарата на Xanthomonas euvesicatoria на паприци“
Ментор: Доц. др Мила Граховац
Преузми :  „Утицај бакарних и биопрепарата на Xanthomonas euvesicatoria на паприци“

Паповић Тамара
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада:  Утицај систематских фактора на товне и кланичне карактеристике јунади у завршној фази това
Ментор: Проф. др Денис Кучевић
Преузми :  Утицај систематских фактора на товне и кланичне карактеристике јунади у завршној фази това

Панић Милена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Виноградарство
Тема МАСТЕР рада:  Родност и квалитет одабраних белих сорти винове лозе у органској производњи
Ментор: Доц. Др Драгослав Иванишевић
Преузми :  Родност и квалитет одабраних белих сорти винове лозе у органској производњи

Категорија: 
Serbian