АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Маринковић Бојан
Студијски програм: Органска пољопривреда
Тема МАСТЕР рада:  Принос и компоненте приноса зрна сточног грашка гајеног у здруженој сетви
Ментор: Проф. Др Бранко Ћупина
Преузми :  Принос и компоненте приноса зрна сточног грашка гајеног у здруженој сетви

Нешовић Ненад
Студијски програм: Пољопривредно саветодавство
Тема МАСТЕР рада:  Рејонизација нових сорти кромпира у агроеколошким условима Чачанско- Краљевачке котлине
Ментор: Проф. Др Јован Црнобарац
Преузми :  Рејонизација нових сорти кромпира у агроеколошким условима Чачанско- Краљевачке котлине

Петровић Мина
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада:  Појава патолошког едема вимена крава у периоду након телења
Ментор: доц. др Ивана Давидов
Преузми :  Појава патолошког едема вимена крава у периоду након телења

Пajчин Вaњa
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада:  Систeми финaнсирaњa вoдoприврeдe AП Вojвoдинe
Ментор: доц. др Дрaгaн Mилић
Преузми :  Систeми финaнсирaњa вoдoприврeдe AП Вojвoдинe

Зарић Дејан
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада:  Процена утицаја санационо – регулационих радова на условима течења на водотоку Златица
Ментор: Доц.др. Атила Бездан
Преузми :  Процена утицаја санационо – регулационих радова на условима течења на водотоку Златица

Категорија: 
Serbian