Srećno polaganje ispita
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad


  Dobro došli na web stranicu predmeta MATEMATIKA, namenjene prvenstveno studentima Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, kao i budućim studentima ovog fakulteta i svima kojima ovaj sajt može biti od koristi.
  Na ovom sajtu se možete informisati o terminima ispita, skinuti ispitne testove iz prethodnih rokova i pogledati rezultate ispita.
  Za pregled testova, ispitnih zadataka, rezultata i termina ispita potrebni su vam sledeći programi: Acrobat Reader, Microsoft Excel i Microsoft Word.
  Pregled stranice je organizovan prema meniju koji se nalazi sa leve strane, navigacija na izabranoj stranici je omogućena strelicama gore, dole. Termini testova iz zadataka i teorije u junskom ispitnom roku školske 2005./2006. godine.


Student bira tačno jedan od ponuđena dva termina.

Nije dozvoljeno polaganje ispita u oba termina već samo u jednom terminu.


Rezultati ispita su dati po smerovima u xls formatu za
junski ispitni rok školske 2005/2006 godine (prvi termin)

 

Agroekonomski smer Ratarsko-povrtarski smer
Stočarski smer Voćarsko-vinogradarski smer
Smer za fitomedicinu Smer za hortikuluru
Smer za pejzažnu aritekturu Smer za poljoprivrednu tehniku
(matematika)
Smer za uređenje i korišćenje voda
(matematika)
Smer za biotehniku i menadžment
(matematika)
Smer za poljoprivrednu tehniku
(primenjena matematika)
Smer za uređenje i korišćenje voda
(primenjena matematika)
Smer za biotehniku i menadžment
(primenjena matematika)

 Ispitni zadaci su dati po programu iz 2005. godine u pdf formatu


Agroekonomski smer
 
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (teorija)

 • Ratarsko-povrtarski smer
  Voćarsko-vinogradarski smer
  Stočarski smer
  Smer za fitomedicinu

   
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (teorija)

 • Smer za hortikuluru
  Smer za pejzažnu arhitekturu

   
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (teorija)

 • Smer za poljoprivrednu tehniku
  Smer za uređenje i korišćenje voda
  Smer za biotehniku i menadžment
  MATEMATIKA (zimski semestar)

   
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum I 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum II 2005/2006 zimski semestar (teorija)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (zadaci)
 • Kolokvijum III 2005/2006 zimski semestar (teorija)

 • Smer za poljoprivrednu tehniku
  Smer za uređenje i korišćenje voda
  Smer za biotehniku i menadžment
  PRIMENJENA MATEMATIKA (letnji semestar)

   
 • Kolokvijum I 2005/2006 letnji semestar (zadaci)
 • Kolokvijum I 2005/2006 letnji semestar (teorija)
 • Kolokvijum II 2005/2006 letnji semestar (zadaci)
 • Kolokvijum II 2005/2006 letnji semestar (teorija)
 • Kolokvijum III 2005/2006 letnji semestar (zadaci)
 • Kolokvijum III 2005/2006 letnji semestar (teorija)

 • Gore Dole

  Vi ste
  posetilac broj

   Hit Counters