Уџбеници

Преузмите уџбенике у електронској форми:

Уџбеник - БИОФИЗИКА - Драгутин Т. Михаиловић, Дарко Капор
Уџбеник - Кинологија - др Зоран А. Ристић, др Милосава Матејевић
Уџбеник - Маркетинг - Проф. др Бранислав Влаховић
Уџбеник - Воћарство и виноградарство (део виноградарство) - Проф. др Нада Кораћ, Проф. др Петар Циндрић, Доц. др Мира Медић, Доц. др Драгослав Иванишевић
Уџбеник - Организација у пољопривреди - проф. др Небојша Новаковић, проф. др Шандор Шомођи
Уџбеник - Економика пољопривреде - проф. др Катарина Ђурић, проф. др Зоран Његован
Уџбеник - Пољопривредни трактори - Лазар Савин, Мирко Симикић, Ратко Николић, Младен Иванишевић
Уџбеник - Математика 1 - За студенте техничких смерова - др Снежана Матић Кекић
Уџбеник - Економика туризма и сеоског туризма - Проф. др Зоран Његован
Уџбеник – Травњаци – Перо Ерић, Бранко Ћупина , Ђорђе Крстић, Светлана Вујић
Уџбеник – Биотехнологија у репродукцији животиња – Саша Драгин, Иван Станчић, Стоја Јотановић
Уџбеник – Маематика 1 – др Снежана Матић Кекић
Уџбеник – др Емина Младеновић – Цвећарство 1
Уџбеник – др Весна Лалошевић – Микробиологија 1
Уџбеник – Проф. др Зоран Кесеровић – ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (ДЕО ВОЋАРСТВО)
Уџбеник – ВОДОПРИВРЕДНА СИСТЕМСКА АНАЛИЗА – Бојан Срђевић, Зорица Срђевић
Уџбеник – Пословна математика – др Снежана Матић – Кекић
Уџбеник – Тржиште агроиндустријских производа – специјални део – Проф. др Бранислав ВлаховићУџбеник – Ловство – Милош Беуковић, Зоран Поповић
Уџбеник – Хемија – Дубравка Штајнер, Славко Кеврешан
Уџбеник – Репродукција домаћих животиња – Иван Станчић
Уџбеник – Техника апликације пестицида – Александар Седлар, Рајко Бугарин, Никола Ђукић
Уџбеник – Машине у воћарству и виноградарству – Rajko Bugarin, Aleksandar Bošnjaković, Aleksandar Sedlar
Уџбеник – Инжињерске комуникације – Радојка Глигорић
Уџбеник – Машински елементи – Радојка Глигорић
Уџбеник – Дијагностика хромости домаћих животиња – Бојан Тохољ, Миленко Стеванчевић
Уџбеник – Физиологија и патофизиологија метаболизма крава у перипарталном периоуду – Радојица Д. Ћоковић, Марко Р- Цинцовић, Бранислава М. Белић
Уџбеник – Нацртна геометрија – примена – Проф. др Радојка Глигорић
Уџбеник - Примењена математика – Снежана Матић Кекић
Уџбеник – Механизми пољопривредних машина – Проф. др Радојка Глигорић
Уџбеник – Вирозе биљака – Ференц Баги, Стеван Јаснић, Драгана Будаков
Уџбеник - Расадничка производња
Уџбеник - Болести слатководних риба – др Николина Новаков
Уџбеник - Болести и штеточине у хортикултури (део - штеточине у хортикултури) - Проф. др Татјана Кереши


Практикум – Примењена информатика – Тихомир Зорановић 
Практикум – Пчеларство – Нада Плавша, Небојша Недић
Практикум – Физиологија 2 – Зденко Каначки
Практикум – Технологија говедарске производње – Денис Кучевић
Практикум – Физиологија – Зденко Каначки
Практикум – Практикум из педологије – Миливој Белић, Љиљана Нешић, Владимир Ћирић
Практикум – Практикум из опште хирургије – Бојан Тохољ, Миленко Стеванчевић, Јован Спасојевић
Практикум – Практикум из МЕТЕОРОЛОГИЈЕ 
Практикум – Економика пољопривреде – Др Катарина Ђурић
Практикум – ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ – Др Павел Бенка, Др Атила Бездан


РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОФИЗИКЕ 
РАДНА СВЕСКА ИЗ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ


морфологија животиња – Драган Жикић


Time and Methods in Environmental Interfaces Modelling, Volume 29: Personal Insights (Developments in Environmental Modelling)
Збирка задатака из инжењерских комуникација - доц. др Мирко Симикић, проф. др Радојка Глигорић

 


Летопис научних радова

 

Летопис научних радова – 2015

 

Undefined